תרומה

מכל רכישה מתיקי הגב ותיקי הילדים פיקסי ישראל תתרום 5% לעמותות הילד בישראל

התרומה תתחלק שווה בשווה בין העמותות ותצא בשם כל הילדים המתוקים שרכשו תיקים של פיקסי

העמותות המקסימות להן אנו תורמים:

אגודת יד ביד

מלאכי יום הולדת